Hàn Quốc bắt giữ những kẻ lừa đảo lao động người Việt Nam

vietanhsongngu.com - Ngày 23/6/2015, cảnh sát thành phố Thong-young đã bắt giữ tám phụ nữ người Việt lừa đảo đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc. Trong đó có một phụ nữ 37 tuổi, sang Hàn Quốc bằng đường kết hôn.

Hàn Quốc bắt giữ những kẻ lừa đảo lao động người Việt Nam

Hàn Quốc bắt giữ những kẻ lừa đảo lao động người Việt Nam

South Korean arrested  people who defrauded Vietnamese labors.

 

Ngày 23/6/2015, cảnh sát thành phố Thong-young đã bắt giữ tám phụ nữ người Việt lừa đảo đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc. Trong đó có một phụ nữ 37 tuổi, sang Hàn Quốc bằng đường kết hôn.

On June 23rd, 2015, Thong-young policemen arrested 8 Vietnamese women for bringing Vietnamese to South Korea by fraud. Including a 37 year-old woman, to South Korea by marriage.

 

Tháng 6/2014, đối tượng này đã lập một “công ty ma” rồi quảng cáo trên các trang mạng xã hội là có khả năng giúp đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc với mức phí từ 5 đến 9 triệu won (khoảng 100 - 180 triệu đồng).

This object established a "ghost company" on June, 2014 and advertised on social networking sites said that it had the ability to help bring people from Vietnam to South Korea with fee from 5 to 9 trillion won ($ 100 - 180 million).

 

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng này đã lừa đảo 143 người Việt Nam với tổng số tiền 210 triệu won (khoảng 4,2 tỷ đồng).

By the above trick, these subjects  cheated 143 Vietnamese people with total number 210 million won ( by 4.2 billions)

 

Hiện trên một số trang mạng xã hội vẫn xuất hiện các quảng cáo lừa đảo tương tự. Mọi người cần cảnh giác để không trở thành nạn nhân của các đối tượng này.

The same deceptive ads still appear  on social network sites currently. Everyone needs to vigilant over it in order not to be victim of these subjects.

 

 

 

nhận xét: