HAI NGƯỜI BẠN ĐI CẮM TRẠI

vietanhsongngu.com -

HAI NGƯỜI BẠN ĐI CẮM TRẠI

HAI NGƯỜI BẠN ĐI CẮM TRẠI

TWO CAMPERS

 

Hai người cắm trại đang đi bộ trong rừng thì một con gấu nâu bất ngờ xuất hiện ngay phía trước, cách họ khoảng 50 feet. Con gấu nhìn thấy hai người cắm trại và bắt đầu lao đến.

Two campers are walking through the woods when a huge brown bear suddenly appears in the clearing about 50 feet in front of them. The bear sees the campers and begins to head toward them.

 

Người đầu tiên lập tức bỏ ba lô xuống, lấy đôi giày chạy ra và vội vàng xỏ ngay vào. Người thứ hai nói: "Anh đang làm gì vậy? Giày chạy không giúp anh chạy nhanh hơn con gấu được đâu". Người thứ hai đáp lời: "Tôi không cần chạy nhanh hơn con gấu. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh".

The first guy drops his backpack, digs out a pair of sneakers, and frantically begins to put them on. The second guy says, "What are you doing? Sneakers won’t help you outrun that bear." "I don’t need to outrun the bear," the first guy says. "I just need to outrun you."

 

BẠN CHỌN PHÒNG NÀO?

WHAT WILL YOU CHOOSE?

 

Một anh chàng chết đi và bị đày xuống địa ngục. Quỷ Satan đến gặp anh ta, dẫn đến trước ba cánh cửa và yêu cầu chọn một căn phòng để ở mãi mãi.

A guy dies and is sent to hell. Satan meets him, shows him doors to three rooms, and says he must choose one to spend eternity in.

 

Trong căn phòng đầu tiên, chàng trai nhìn thấy người người đứng trong căn phòng với chất bẩn ngập lên đến cổ. Chàng trai nói: "Không, cho tôi xem phòng khác".

In the first room, people are standing in dirt up to their necks. The guy says, "No, let me see the next room."

 

Trong căn phòng thứ hai, anh chàng thấy nhiều người đang đứng với chất bẩn ngập lên đến mũi. Chàng trai lại từ chối lần nữa.

In the second room, people are standing in dirt up to their noses. Guy says no again.

 

Satan mở cửa căn phòng cuối cùng. Tại đây, người người đứng trong chất bẩn ngập đến đầu gối, uống cà phê và ăn bánh. Chàng trai nói: "Tôi chọn phòng này". Quỷ Satan đồng ý. Chàng trai bước vào căn phòng và bắt đầu rót cà phê uống. Tuy nhiên trước khi quay lưng bước đi, Satan hét lên: "Giờ nghỉ uống cà phê đã hết. Tất cả quay đầu xuống đất trở lại vị trí cũ!".

Finally, Satan opens the third room. People are standing with dirt up to their knees, drinking coffee and eating pastries. The guy says, "I pick this room." Satan says Ok and starts to leave, and the guy wades in and starts pouring some coffee. On the way out Satan yells, "OK, coffee break’s over. Everyone back on your heads!"

nhận xét: