Hà Nội đã chuyển mình từ thành phố bị Washington ném bom thành nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh như thế nào

vietanhsongngu.com - Vào ngày 18/12/1972, hai đợt xuất kích của những chiếc máy bay ném bom B52 hạng nặng của Mỹ đã gầm rú từ sân bay U-Tapao tại Thái Lan và Căn cứ Không quân Andersen tại Guam để bắt đầu cái mà một quan chức Không lực Mỹ gọi là “cuộc hành quân lớn nhất trong lịch sử không quân.”

Hà Nội đã chuyển mình từ thành phố bị Washington ném bom thành nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh như thế nào

Hà Nội đã chuyển mình từ thành phố bị Washington ném bom thành nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh như thế nào

How Hanoi went from being bombed by Washington to hosting its summit


Vào ngày 18/12/1972, hai đợt xuất kích của những chiếc máy bay ném bom B52 hạng nặng của Mỹ đã gầm rú từ sân bay U-Tapao tại Thái Lan và Căn cứ Không quân Andersen tại Guam để bắt đầu cái mà một quan chức Không lực Mỹ gọi là “cuộc hành quân lớn nhất trong lịch sử không quân.”

On December 18, 1972, two sorties of hulking US B-52 bombers roared off from the U-Tapao airfield in Thailand and Andersen Air Force Base in Guam to begin what one Air Force officer called "the largest operation in the history of air power."


Điểm đến của những máy bay này: Hà Nội, thủ đô của Miền Bắc Việt Nam. Sứ mệnh của chúng: ném bom một thành phố được coi như cứng đầu nhất thế giới tại thời điểm đó. Sứ mệnh này được kéo dài trong 11 ngày liên tục.

Their destination: Hanoi, the capital of North Vietnam. Their mission: bomb a city that was considered the most heavily fortified in the world at the time. The mission would be repeated for 11 days straight.


Tuần này, cũng thành phố đó sẽ là nơi gặp gỡ trực tiếp lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Người đứng đầu Triều Tiên Kim Jong Un.

This week, that same city will host US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un for their second in-person meeting.


Vào năm 1954, thành phố này có số dân là 53.000 người với 152 km2 diện tích. Ngày nay thành phố này rộng trên 3000 km2 và tự hào với dân số trên 7 triệu người. Những tòa nhà chọc trời mọc lên vô số ở khu vực ngoại ô mới của thành phố. Cửa hàng và nhà hàng có ở khắp mọi nơi.

In 1954, the city was home to 53,000 people and was only 152 square kilometers. Today it's more than 3,000 square kilometers large and boasts a population of more than 7 million. Skyscrapers dominate the newer suburbs on the city's outskirts. Shops and restaurants are everywhere.


Sự tái cơ cấu của thành phố này bắt đầu từ khi kết thúc chiến tranh và cải cách nền kinh tế hay còn gọi là Đổi Mới được cho là lý do chính để được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc hội đàm Trump – Kim.

Its reinvention since the end of the war and the beginning of the Doi Moi economic reforms is believed to be a key reason it was chosen as host for the Trump-Kim talks.

 

Với Washington, Việt Nam chứng minh rằng sự thù hằn không phải là mãi mãi. Với Bình Nhưỡng, đây được chứng minh rằng hệ thống chính trị một đảng không có đảng đối lập có thể đảm bảo một nền kinh tế ấn tượng.

For Washington, Vietnam is proof that enmity doesn't have to last forever. For Pyongyang, it's proof that a one-party system that doesn't tolerate dissent can oversee a vibrant economy.

 

 

Source: https://edition.cnn.com/2019/02/26/photos/hanoi-summit-changes-intl/index.html

nhận xét: