Hà Lan phát minh thiết bị phát wifi tốc độ nhanh kỷ lục

vietanhsongngu.com - Các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan vừa phát triển thành công thiết bị mới cho phép phát ra sóng wifi có tốc độ nhanh gấp 300 trăm lần những thiết bị thông thường. Researchers from the Eindhoven University of Technology, the Netherlands have developed successfully a new equipment that permits to transmit wifi with the speed is 300 times faster than that of the ordinary ones.

Hà Lan phát minh thiết bị phát wifi tốc độ nhanh kỷ lục

Hà Lan phát minh thiết bị phát wifi tốc độ nhanh kỷ lục

The Netherlands invented a record speed wifi router

 

Các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan vừa phát triển thành công thiết bị mới cho phép phát ra sóng wifi có tốc độ nhanh gấp 300 trăm lần những thiết bị thông thường.

Researchers from the Eindhoven University of Technology, the Netherlands have developed successfully a new equipment that permits to transmit wifi with the speed is 300 times faster than that of the ordinary ones.

 

Thiết bị này được kỳ vọng sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong việc sử dụng mạng Internet không dây. Theo các nhà nghiên cứu, thiết bị phát wifi mới hoạt động trên nguyên lý mà trong đó các dữ liệu Internet sẽ được phân phối bởi “ăng ten ánh sáng”.

This device is expected to bring a revolution in using wifi Internet. According to the researchers, the new wifi router operates based on the principle that in which internet data will be distributed by “light antenna”.

 

Cột “ăng ten ánh sáng” có nhiệm vụ tách từng bước sóng của tia laser thành nhiều sợi riêng biệt, mỗi sợi có thể tạo ra tia hồng ngoại thành đường truyền Internet không dây.

The “light antenna” mast is responsible for splitting each wavelength of the laser into separate fibers, each fiber can create infrared ray which becomes wifi internet.

 

Giáo sư Ton Koonen, Đại học Công nghệ cho biết, nhóm nghiên cứu đang sử dụng tia sáng để truyền tải mạng Internet không dây.

Professor Ton Koonen, from the University of Science, said, the research team was studying light ray to transmit wifi internet.
 

Source: http://vov.vn/cong-nghe/ha-lan-phat-minh-thiet-bi-phat-wifi-toc-do-nhanh-ky-luc-659573.vov

nhận xét: