Google, Facebook và Twitter không thể ngăn tư tưởng cực đoan

vietanhsongngu.com - Ngày 25/8, trong một báo cáo, Ủy ban Các vấn đề đối nội của Quốc hội Anh đã chỉ trích Google, Facebook và Twitter không triển khai đầy đủ các phương tiện nhằm ngăn các phần tử Hồi giáo cực đoạn lợi dụng những trang mạng này để thực hiện mưu đồ của chúng.

Google, Facebook và Twitter không thể ngăn tư tưởng cực đoan

Google, Facebook và Twitter không thể ngăn tư tưởng cực đoan

Google, Facebook andTwitter are unable to hinder extreme thought

 

Ngày 25/8, trong một báo cáo, Ủy ban Các vấn đề đối nội của Quốc hội Anh đã chỉ trích Google, Facebook và Twitter không triển khai đầy đủ các phương tiện nhằm ngăn các phần tử Hồi giáo cực đoạn lợi dụng những trang mạng này để thực hiện mưu đồ của chúng.

On the 25th of August, in a report, Affairs Committee of British Parliament has criticized Google, Facebook andTwitter did not fully deploy methods to prevent extreme Islamic elements from exploiting these websites to execute their scheme.

 

Theo Nghị sĩ Keith Vaz - Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề đối nội, các diễn đàn trao đổi và các mạng xã hội chính là “nguồn sống” của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và của các nhóm khủng bố khác trong việc tuyển chọn chiến binh, cung cấp tài chính cũng như truyền bá ý thức hệ cực đoan

The exchange forums and social networks are the lifeblood of Islamic State’s and other terrorist groups in selecting soilders and providing finance as well as propagating extremist ideology, according to MP Keith Vaz, president of Home Affairs Committee..

 

Ông Keith Vaz cũng cho biết Google, Facebook, Twitter cho thấy không có khả năng giải quyết mối đe dọa trên và việc hàng trăm nghìn tài khoản bị Twitter đóng hay hàng triệu đoạn video bị Google xóa chỉ là “muối bỏ bể."

Google, Facebook andTwitter are incapable of dealing with these threats and the fact that hundreds of thousands of accounts blocked by Twitter or millions of videos removed by Google are “a drop in the ocean”, Mr Keith Vaz added.

 

Source: http://www.vietnamplus.vn/google-facebook-va-twitter-khong-the-ngan-tu-tuong-cuc-doan/402790.vnp

Ảnh minh họa. (Nguồn: unipath-magazine.com)

 

By vietanhsongngugroup

nhận xét: