HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcGiới nổi tiếng giúp đồng bằng sông Cửu Long giảm thiểu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn