HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcEU, Pháp hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu