EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

vietanhsongngu.com -

EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

I JUST HAD A DREAM ABOUT IT …

 

Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói với chồng:”Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?

A young woman was taking an afternoon nap. After she woke up, she told her husband, "I just dreamed that you gave me a pearl necklace for Valentine's day. What do you think it means?"

 

“Tối nay em sẽ biết.” anh ta nói.

"You'll know tonight." he said.

 

Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra – chỉ để thấy một cuốn sách tựa “Ý nghĩa của những giấc mơ.”

That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Delighted, she opened it--only to find a book entitled "The meaning of dreams".

 

ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

DON’T MESS WITH THE MAID

 

Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và quản gia, bà đuổi cô giúp việc.

A rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid. After a long list of stinging remarks about her shortcomings as a cook and housekeeper, she dismissed the maid.

 

Người giúp việc, với dòng máu Celte, không thể chấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có câu trả lời. “Chồng bà xem tôi là một người quản gia và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà. Chính ông đã nói với tôi.”

The maid, with her Gaelic ancestry, couldn't allow such abuse to go unanswered. "Your husband considers me a better housekeeper and cook than you, Madam. He has told me himself."

 

Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì.

The rich woman just swallowed and said nothing.

 

“Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên giừờng tôi giỏi hơn bà !”

"And furthermore," the angry girl continued, "I am better in bed than you!"

 

“Và tôi nghĩ rằng chồng tôi cũng nói với cô điều đó?”

"And I suppose my husband told you that, too?"

 

“Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải chồng bà, ông đưa thư !”

"No, Madam," said the maid. "Not your husband, the mail man!"

 

BẠN ĂN TỐI

FRIEND FOR DINNER

 

“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời một người bạn đến nhà ta ăn tối.”

"Honey," said this husband to his wife, "I invited a friend home for supper."

 

“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em không muốn nấu một bữa ăn kỳ khôi !”

"What? Are you crazy? The house is a mess, I haven't been shopping, all the dishes are dirty, and I don't feel like cooking a fancy meal!"

 

 “Anh biết hết rồi.”

I know all that."

 

 “Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối?”

"Then why did you invite a friend for supper?"

 

 “Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc cưới vợ.”

 "Because the poor fool's thinking about getting married."

 

nhận xét: