Elon Musk kêu gọi ban hành lệnh cấm triệt để đối với các loại robot giết người

vietanhsongngu.com -

Elon Musk kêu gọi ban hành lệnh cấm triệt để đối với các loại robot giết người

Elon Musk kêu gọi ban hành lệnh cấm triệt để đối với các loại robot giết người

Elon Musk calling for an outright ban of killer robots

 

Trong bức thư ngỏ, trưởng nhóm Tesla và Mustafa Suleyman của Alphabet yêu cầu LHQ ngừng việc sử dụng hệ thống vũ khí sát thương tự động và nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động cấp bách vì họ nghĩ rằng điều này sẽ dẫn tới cuộc chiến tranh thứ ba.

In the open letter, Tesla chief and Alphabet’s Mustafa Suleyman are calling on UN to stop the use of lethal autonomous weapons and strongly stress the need for urgent action because they think this would lead to the third age of war.

 

Theo bức thư ngỏ thì các hệ thống vũ khí sát thương tự động này sẽ dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang ở quy mô lớn hơn bao giờ hết.

According to the open letter, lethal autonomous weapons would lead to an armed conflict at a scale greater than ever.

 

Trong chiến dịch này, Elon Musk và 116 nhà chế tạo rôbốt và những người tiên phong về trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới đang thúc giục Liên hiệp quốc cấm việc phát triển và sử dụng các loại robot giết người.

In this campaign, Elon Musk and 116 the world’s leading robotics and artificial intelligence pioneers urge the United Nations to ban the growth and the use of killer robots.

 

LHQ gần đây đã bỏ phiếu cho các cuộc thảo luận chính thức về vũ khí như máy bay không người lái, xe tăng và súng máy tự động.

Recently, the UN voted for formal discussions on such weapons including drones, tanks, and automated machine guns.

 

Trước đó, một bức thư ngỏ yêu cầu kết thúc cuộc chạy đua vũ trang được tiến hành bởi nhựng robot giết người đã được gửi tới Liên Hợp Quốc bởi nhóm các nhà sáng lập AI và chế tạo robot.

Ahead of this, an open letter which required ending to 'killer robots arms race" has been sent to the UN by the group of founders of AI and robotics companies.

 

Theo lời thư của họ trong cuộc họp tổng kết của hiệp ước về vũ khí thông thường thì cuộc chạy đua vũ trang này được cho là những mối đe dọa dẫn đến cuộc cách mạng thứ ba trong chiến tranh chỉ sau khi thuốc súng và vũ khí hạt nhân.

This arms race was supposed to be the threat that leads to the “third revolution in warfare” only after gunpowder and nuclear arms, according to their letter in the review conference of the convention on conventional weapons.

 

Người sáng lập xác nhận những vũ khí này có thể là vũ khí được sử dụng bởi những kẻ tiêu cực và khủng bố chống lại người vô tội, hoặc hành xử theo những cách thức không được mong muốn."

The founders also confirmed these weapons can be weapons used by despots and terrorists against innocent people, or to behave in undesirable manners.

 

Trước đây, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng công nghệ AI chỉ phải mất nhiều năm để có thể triển khai hệ thống vũ khí sát thương tự động thay vì hàng thập kỷ như chúng ta vẫn làm.

Previously, many experts warned that it only took AI technology years to be able to deploy autonomous weapons instead of decades as we have done.

 

Các chuyên gia lo sợ rằng trong khi AI có thể được sử dụng để làm cho chiến trường trở nên cho nhân viên quân đội thì các loại vũ khí công kích sẽ làm giảm ngưỡng của cuộc chiến và dẫn đến sự tổn thất rất lớn về nhân mạng.

The experts feared that as AI could be used to make the battlefield a safer place for military personnel, offensive weapons which operate on their own would reduce the threshold of going to battle and lead to the greater loss of lives.

 

Bức thư này được sự ủng hộ của các nhân vật cấp cao trong lĩnh vực chế tạo robot trong buổi lễ khai mạc Hội nghị Liên kết Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo (IJCAI) ở Melbourne vào hôm thứ Hai.

On Monday, the letter is backed by high-profile figures in the robotics field at the opening of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) in Melbourne.

 

Các nhà sáng lập đang kêu gọi LHQ cần bổ sung các vũ khí "sai trái về mặt đạo đức" này bao gồm các vũ khí laze hóa học và cố ý vô hiệu hóa vào danh sách vũ khí bị cấm theo Công ước của LHQ năm 1983.

The founders are calling upon the UN to add these “morally wrong” weapons including chemical and intentionally blinding laser weapons into the list of weapons under the UN’s convention (1983).

 

Theo giáo sư Toby Walsh chuyên nghiên cứu về AI tại Đại học New South Wales ở Sydney, cùng với các công nghệ khác, AI có thể được sử dụng cho mục đích tốt hay xấu. Ngáy nay nó có thể giải quyết những vấn đề như nghèo đói, bất bình đẳng, những thay đổi khí hậu hoặc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay ...

According to professor Toby Walsh of AI at the University of New South Wales in Sydney, along with other technologies, AI can be used for good or bad purposes. It can deal with many problems today such as poverty, inequality, climate changes or the current global financial crisis, etc.

 

Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng như hệ thống vũ khí sát thương tự động để công nghiệp hóa các cuộc chiến. Loài người cần đưa ra những quyết định đúng đắn ngay hôm nay cho tương lai tốt đẹp hơn.

However, it can also be used for industrializing wars as autonomous weapons. Human need to make right decisions today for the better future.

 

Musk đã lặp lại nhu cầu cấp thiết về việc điều chỉnh AI hoạt động vì nó được coi là mối đe dọa lớn nhất hiện nay của con người trong khi khả năng phá hủy của AI là rất lớn.

Musk has repeated the urgent need for proactive regulation of AI because it is considered as the humanity's biggest existential threat as AI's destructive potential is vast.

 

Người đồng sáng lập và cũng là Giám đốc kỹ thuật của Clearpath Robotics, ông Gariepy cũng cho biết thêm, các biểu hiện tiềm tàng của AI trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng và hệ thống vũ khí sát thương tự động có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho con người cùng với sự bất ổn toàn cầu.

The co-founder and CTO of Clearpath Robotics, Mr. Gariepy also added, AI’s potential manifestations in the field of science fiction and autonomous weapons systems can cause significant harm to human along with global instability.

 

Hệ thống vũ khí sát thương tự động là vấn đề cấp bách đã được thảo luận nhiều lần tại IJCAI, một trong những hội nghị hàng đầu thế giới về AI trong thời gian qua.

Autonomous weapons systems are the urgent issue that has been discussed several times in the IJCAI, one of the world’s leading AI conferences before.

 

Hai năm trước, cũng có một bức thư ngỏ kêu gọi một lệnh được ký bởi Musk và S. Hawking cũng như các nhà nghiên cứu về AI và robot hàng đầu thế giới đã được gửi đến Liên Hợp Quốc.

Two years ago, an open letter calling for a ban signed thousands of signatures of Musk and S. Hawking as well as other the world’s leading AI and robotics researchers was sent to the UN.

 

Vào năm 2015, chính phủ Anh đã phản đối lệnh cấm đối với hệ thống vũ khí sát thương tự động này và Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố rằng "luật nhân đạo quốc tế đã đưa ra đủ các quy định cho khu vực này".

In 2015 the UK government protested such a ban on lethal autonomous weapons and its Foreign Office stated that this area was provided with sufficient regulation by international humanitarian law.

 

Những người đứng đâù chính phủ này cũng khẳng định họ không phát triển hệ thống vũ khí sát thương tự động và tất cả các loại vũ khí đó đều được sử dụng bởi lực lượng vũ trang Anh sẽ nằm dưới sự kiểm soát của con người".

The governors also affirmed that they were not developing lethal autonomous weapons and that all weapons employed by UK armed forces would be under human control”.

nhận xét: