Elon Musk: Cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo có thể gây ra Thế chiến 3

vietanhsongngu.com - Tỷ phú Elon Musk đã cảnh báo rằng sự cạnh tranh giành ưu thế trong thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba.

Elon Musk: Cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo có thể gây ra Thế chiến 3

Elon Musk: Cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo có thể gây ra Thế chiến 3

Elon Musk: The competition for artificial intelligence can cause World War III

 

Tỷ phú Elon Musk đã cảnh báo rằng sự cạnh tranh giành ưu thế trong thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba.

The billionaire, Elon Musk warned that the competition for dominance in the world of artificial intelligence (AI) could lead to World War III.

 

Doanh nhân và người đứng đầu các công ty SpaceX, Tesla và Công ty Boring đã viết: "Trung Quốc, Nga, tất cả các nước này đều sớm có khoa học máy tính mạnh.

The entrepreneur and the leader of SpaceX, Tesla and the Boring company wrote: "China, Russia, soon all these countries set up strong computer science.

 

Cạnh tranh về sự ưu việt của AI ở cấp độ quốc gia có thể là nguyên nhân của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Ba".

Competition for AI superiority at the national level most likely the cause of World War III."

 

Tuyên bố của ông Musk gần như là một phản ứng với tuyên bố từ Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "trí tuệ nhân tạo là tương lai, không chỉ đối với Nga, mà còn cho toàn thể nhân loại ...

Mr. Musk's statement was a response to a statement from Vladimir Putin- the president of Russia that "artificial intelligence is the future, not only for Russia but for all humankind, etc.

 

Nó có những cơ hội to lớn, nhưng cũng là những mối đe dọa khó dự đoán. Ai trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này sẽ trở thành người cai trị thế giới".

It comes with colossal opportunities, but also threats that are difficult to predict. Whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world."

 

Musk cho biết ông ít quan ngại về mối đe dọa tấn công tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, và đánh giá hành động như thế chẳng khác nào "tự sát".

Musk said that he was less concerned about the threats from the nuclear missile attack of North Korea, and he supposed that this action would be ''suicide''.

 

Musk từ lâu đã cảnh báo và chống lại các loại vũ khí tự động giết người.

Musk has warned and combated with automatic weapons that kill people for a long time.

 

Tháng tám vừa qua, ông đã tham gia nhóm 116 người ký thỉnh nguyện thư kêu gọi áp đặt một lệnh cấm của Liên hợp quốc về các loại vũ khí dẫn đường do AI điều khiển.

In August, he joined a group of 116 signatories calling for a ban from the United Nations on lethal autonomous weapons which was controlled by AI.
 

Source: https://www.vietnamplus.vn/elon-musk-canh-tranh-ve-tri-tue-nhan-tao-co-the-gay-ra-the-chien-3/464636.vnp

nhận xét: