HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcDonald Trump cho biết ông sẽ tạm ngưng tất cả các chương trình nhập cư vào Mỹ để chống lại đại dịch coronavirus