DỖ CON TRAI…

vietanhsongngu.com -

DỖ CON TRAI…

DỖ CON TRAI…

CALMING YOUR SON…

 

Trong siêu thị có một người đàn ông đẩy một chiếc xe, bên trong có một đứa bé cứ thét rống lên.

In the supermarket was a man pushing a cart which contained a screaming, bellowing baby.

Quý ông này luôn nói đi nói lại một cách nhẹ nhàng: “Đừng bị kích động, Albert. Đừng kêu thất thanh, Albert. Đừng la hét, Albert. Hãy bình tĩnh, Albert.”

The gentleman kept repeating softly, “Don’t get excited, Albert. Don’t scream, Albert. Don’t yell, Albert. Keep calm, Albert.”

Một bà đứng cạnh ông ta nói: “Ông nhất định phải được khen vì cố gắng để dỗ con trai Albert của ông.”

A woman standing next to him said, “You certainly are to be commended for trying to soothe your son, Albert.”

Người đàn ông nhìn bà ta và nói: “ Thưa bà, tôi là Albert”

The man looked at her and said, “Lady, I’m Albert.”

 

BÚP BÊ NÀO?

WHICH BARBIE??

 

Một tối nọ, trên đường về nhà, Ralph chợt nhớ hôm nay là sinh nhật con gái và anh ấy quên chưa chuẩn bị quà.

Ralph is driving home one evening, when he suddenly realizes that it's his daughter's birthday and he hasn't bought her a present.

Tới một trung tâm mua sắm và chạy đến cửa hàng đồ chơi, anh nói với nhân viên bán hàng: "Một con búp bê Barbie ở cửa sổ đằng kia giá bao nhiêu?'

He drives to the mall, runs to the toy store, and says to the shop assistant, "How much is that Barbie in the window?"

Người bán hàng trịch thượng đáp: "Búp bê nào?"

In a condescending manner, she says, "Which Barbie?"

Cô nói tiếp: "Chúng tôi có Barbie đi Gym giá 19.95$, Barbie đi biển giá 19.95$, Barbie đi hộp đêm giá 19.95$, và Barbie đã li dị giá 265.00$"

She continues, "We have Barbie Goes to the Gym for $19.95, Barbie Goes to the Ball for $19.95, Barbie Goes Shopping for $19.95, Barbie Goes to the Beach for $19.95, Barbie Goes Nightclubbing for $19.95, and Divorced Barbie for $265.00."

Ralph hỏi: "Sao búp bê đã li dị giá đến 265$ trong khi những con búp bê khác giá chỉ 19.95$"

Ralph asks, "Why is the Divorced Barbie $265.00 when all the others are only $19.95?"

"Rõ ràng rồi còn gì", cô bán hàng nói: "Bộ sản phẩm búp bê Barbie đã li dị đi kèm với nhà của Ken, xe hơi của Ken, du thuyền của Ken, đồ đạc trong nhà của Ken ....."

"That's obvious," the saleslady says. "Divorced Barbie comes with Ken's house, Ken's car, Ken's boat, Ken's furniture..."

 

AI ĐÃ KẾT HÔN??

WHO IS MARRIED?

 

Cô giáo đang giảng bài và nhận thấy Johnny đang lơ đãng, cô hỏi cậu: "Nếu có 3 con vịt đậu trên hàng rào, em bắn một con, hỏi còn lại mấy con?"

A teacher is teaching a class and she sees that Johnny isn't paying attention, so she asks him, "If there are three ducks sitting on a fence, and you shoot one, how many are left?"

Johnny trả lơi: "Dạ không còn con nào cả"

Johnny says, "None."

Cô giáo: "Tại sao?"

The teacher asks, "Why?"

Johnny: "Tại vì tiếng súng làm tất cả sợ hãi và bay mất"

Johnny says, "Because the shot scared them all off."

Cô giáo: "Sai rồi, còn 2 con, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em"

The teacher says, "No, two, but I like how you're thinking."

Johnny hỏi cô giáo: "Nếu cô thấy 3 người phụ nữ đi ra từ một cửa hàng kem, một người liếm kem, một người mút kem và một người cắn kem, hỏi người nào đã kết hôn?"

Johnny asks the teacher, "If you see three women walking out of an ice cream parlor, one is licking her ice cream, one is sucking her ice cream, and one is biting her ice cream, which one is married?"

Cô giáo trả lời: "Người mút kem"

The teacher says, "The one sucking her ice cream."

Johnny nói: "Sai rồi, là người có nhẫn cưới, nhưng em thích cách nghĩ của cô"

Johnny says, "No, the one with the wedding ring, but I like how you're thinking!"

nhận xét: