HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcCông nghệ nhận dạng khuôn mặt có thể giúp theo dõi các nghi phạm khủng bố tại Mỹ, Anh