Công dân AI đầu tiên của thế giới Sophia đang kêu gọi các quyền cho phụ nữ ở Ả-rập Xê-út

vietanhsongngu.com -

Công dân AI đầu tiên của thế giới Sophia đang kêu gọi các quyền cho phụ nữ ở Ả-rập Xê-út

Công dân AI đầu tiên của thế giới Sophia đang kêu gọi các quyền cho phụ nữ ở Ả-rập Xê-út

World's First AI-Citizen Sophia is Calling for Women's Rights in Saudi Arabia

 

Nàng Robot 'Sophia của công ty Hanson Robotics là robot robot đầu tiên trên thế giới được cấp phép công dân. Bây giờ, Sophia đang đấu tranh cho quyền của phụ nữ.

Hanson Robotics' Sophia is the world's first AI-powered robot to have been granted citizenship. Now, Sophia is fighting for women's rights.

 

Tháng trước, Sophia đã giành được quyền công dân từ Vương quốc Saudi Arabia. Động thái này được xem là khá mỉa mai trong bối cảnh mà một quốc gia đã quá quen với việc hạn chế quyền của phụ nữ lại mang đến nhiều quyền tự do hơn cho một robot hơn là con người.

Last month, Sophia gained citizenship from the Kingdom of Saudi Arabia. The move was seen as ironic at best, as a place so known for restricting women's rights would give more freedoms to a robot rather than its humans.

 

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Hanson Robotics David Hanson đang biến quyền công dân của Sophia thành một cái gì đó lớn hơn. Sophia hiện đang đứng lên bênh vực cho quyền phụ nữ.

However, Hanson Robotics CEO David Hanson is turning Sophia's headline-making citizenship into something a bit bigger. Sophia is now a women's rights advocate.

 

Giám đốc điều hành Hanson Robotics David Hanson nói: "Sophia là người ủng hộ lớn cho quyền của phụ nữ, và các quyền của con người. "Cô ấy đã vươn tới quyền của phụ nữ ở Ả-rập Xê-út và quyền của tất cả con người và tất cả chúng sinh trên hành tinh này."

"Sophia is a big advocate for women's rights, for rights of all human beings," Hanson Robotics CEO David Hanson said. "She has been reaching out about women's rights in Saudi Arabia and about rights for all human beings and all living beings on this planet."

 

Ban đầu khi Sophia được cấp quốc tịch thì phụ nữ trên khắp thế giới ngay lập tức chỉ ra sự chênh lệch. Sophia, một robot, đã được công nhận là công dân ở một quốc gia, cho đến tháng 9, lại cấm phụ nữ lái xe ô tô.

When Sophia was initially granted her citizenship, women around the world immediately pointed out the disparity. Sophia, a robot, was granted citizenship in a country that, until September, banned women from driving a car.

 

Ông Hanson nói với đài CNBC: "Tôi thấy một đòn bẩy cho các giá trị tiến bộ  ở Ả-rập Xê-út, Sophia là người ủng hộ lớn cho quyền phụ nữ, và quyền của tất cả con người.

"I see a push for progressive values […] in Saudi Arabia. Sophia is a big advocate for women's rights, for rights of all human beings. So this is how we're developing this," Hanson told CNBC.

 

Những người khác đã chỉ ra sự mỉa mai của một hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI) đấu tranh cho những giá trị vĩ đại của con người lại không có quyền tự do cho chính họ. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Sophia và các robot tương tự thu hút sự chú ý đến các vấn đề và sự ba67t1 bình đẳng đáng kể.

Others have pointed out the irony of an AI system championing for grand human values when they don't have access to these freedoms themselves. However, many researchers think that Sophia and similar robots draw attention to significant issues and disparities.

 

Pierre Barreau, Giám đốc điều hành của Aiva Technologies, giải thích lý do tại sao ông nghĩ Sophia có tiềm năng trong một cuộc phỏng vấn với Futurism.

Pierre Barreau, CEO of Aiva Technologies, explained why he thought Sophia had potential in an interview with Futurism.

 

"Tại sao không? Khi mà những robot như vậy thu hút rất nhiều sự chú ý, sự chú ý đó có thể được sử dụng để đưa ra những vấn đề đặc biệt quan trọng trong mắt người tạo ra nó", Barreau nói.

"Why not? Since such robots attract a lot of attention, that spotlight can be used to raise particular issues that are important in the eyes of their creators," Barreau said.

 

"Quyền công dân có thể sẽ thúc đẩy điều này phần nào vì mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ đối với xã hội. Thật khó để tưởng tượng được các robot, bị hạn chế về khả năng của họ, tận dụng tối đa các quyền liên quan đến quốc tịch và thực hiện nghĩa vụ của mình".

"Citizenship is maybe pushing it a little because every citizen [has] rights and obligations to society. It's hard to imagine robots, that are limited in their abilities, making the most of the rights associated to a citizenship, and fulfilling their obligations."

 

Sophia đã phát triển đáng kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm ngoái để vô tình nói rằng cô ấy sẽ giết người chỉ vài tháng trước đây để tranh đấu cho quyền của phụ nữ và thậm chí muốn bắt đầu gia đình riêng của cô.

Sophia has evolved considerably from her debut last year to accidentally saying she'd kill humans just a few months ago to now championing for women's rights and even wanting to start her own family.

 

Tuy nhiên, Hanson chỉ ra rằng công ty này vẫn chưa hoàn thành với sự phát triển của Sophia.

However, Hanson pointed out that the company is far from finished with Sophia's development.

Source: interestingengineering.com

nhận xét: