China surprises economists with GDP rise of 7%

vietanhsongngu.com - China surprises economists with GDP rise of 7% Trung Quốc khiến các nhà kinh tế ngạc nhiên với mức GDP tăng 7%.

China surprises economists with GDP rise of 7%

China surprises economists with GDP rise of 7%

 

Trung Quốc khiến các nhà kinh tế ngạc nhiên với mức GDP tăng 7%.

 

Following weeks of stock market turmoil, China has confounded expectations that its economic growth would slow further in the second quarter, with gross domestic product rising by 7%.

 

Sau nhiều tuần bất ổn của thị trường chứng khoán, Trung Quốc  đã làm tiêu tan những dự đoán rằng sự tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ còn chậm hơn nữa trong quý thứ hai, với tổng sản phẩm trong nước tăng 7%.

 

Analysts had widely predicted that economic growth would dip from 7% in the first quarter to around 6.8% in the second.

 

Các nhà phân tích đã tiên liệu rằng mức tăng trưởng kinh tế sẽ giảm từ 7% trong quý đầu tiên xuống khoảng 6,8% vào quý thứ 2.

 

However, GDP held steady, officials from China’s National Bureau of Statistics claimed on Wednesday morning. The figure still represents the lowest level of growth since the 2009 global financial crisis but is in line with Beijing’s official target for 2015 of “around 7%”.

 

Tuy nhiên, mức GDP đã không đổi, các quan chức từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Trung Quốc tuyên bố vào sáng thứ Tư, con số này vẫn dừng lại ở mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, nhưng lại là phù hợp với mục tiêu chính thức của Bắc Kinh cho năm 2015: là tăng trưởng  "khoảng 7%".

 

The announcement of stable second quarter growth surprised analysts, offered a boost to Beijing’s attempts to soften the country’s economic slowdown and came after weeks of chaos in the Chinese stock market which saw more than $3tn wiped off shares.

 

Việc công bố ổn định tăng trưởng quý thứ hai đã gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích, còn tạo ra một  động lực để Bắc Kinh nỗ lực giảm nhẹ sự suy thoái kinh tế của đất nước và được đưa ra sau nhiều tuần hỗn loạn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc mà đã có hơn 3 nghìn tỷ đô la cổ phiếu biến mất.

 

However, there were immediate doubts over the growth figure’s reliability with the announcement sparking renewed debate over the trustworthiness of Beijing’s statistics.

 

Tuy nhiên, đã có những nghi ngờ ngay lập tức về độ tin cậy của các con số tăng trưởng với việc công bố làm dấy lên cuộc tranh luận mới về độ tin cậy của số liệu thống kê của Bắc Kinh.

 

China’s premier, Li Keqiang, tried to put a brave face on the recent stock market collapse during a meeting on Friday with economists and business leaders in Beijing.

 

Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, cố tỏ ra bình thản trước sự sụp đổ thị trường chứng khoán gần đây trong một cuộc họp vào thứ sáu với các nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo kinh doanh ở Bắc Kinh.

 

However, Beijing has faced criticism for its handling of the crash. Chinese president Xi Jinping has vowed to reduce Beijing’s role in the economy but as stocks plunged earlier this month the Communist party took drastic measures, including temporarily halting initial public offerings.

 

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phải đối mặt với những lời chỉ trích đối với việc xử lý về sự giảm sút kinh tế này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ giảm bớt vai trò của Bắc Kinh trong nền kinh tế, nhưng khi chứng khoán giảm mạnh hồi đầu tháng này, Đảng Cộng sản đã có những biện pháp quyết liệt, bao gồm  việc tạm thời ngừng phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.

 

By vietanhsongngugroup

 

 

nhận xét: