Chế tạo dụng cụ phát hiện nhanh ung thư qua thử nước bọt

vietanhsongngu.com - Các nhà khoa học Khoa Hóa học, Đại học Complutense de Madrid của Tây Ban Nha, vừa chế tạo thành công một loại dụng cụ cảm biến sinh học có khả năng phát hiện ung thư miệng chỉ qua thử nước bọt.

Chế tạo dụng cụ phát hiện nhanh ung thư qua thử nước bọt

Chế tạo dụng cụ phát hiện nhanh ung thư qua thử nước bọt

Manufacturing a tool which can identify oral cancer through saliva test

 

Các nhà khoa học Khoa Hóa học, Đại học Complutense de Madrid của Tây Ban Nha, vừa chế tạo thành công một loại dụng cụ cảm biến sinh học có khả năng phát hiện ung thư miệng chỉ qua thử nước bọt.

The chemical scientists, complutense de Madrid of Spain, has just manufactured successfully a biological sensing tool. It is able to detect oral cancer just through saliva test.

 

Theo tiết lộ ngày 9/3 của tạp chí Biosensors and Bioelectronics, loại dụng cụ mới này có khả năng phát hiện sự hiện diện của protein Interleukin (IL-8) và các ARN thông tin (ARNm) của chúng trực tiếp từ mẫu nước bọt không cần qua xử lý hay pha loãng.

According to reveal on September 3 of Biosensors and Bioelectronics magazine, the new instrument can discover the presence of protein interleukin (IL-8) and messenger ARN of them directly from the saliva without processing or dituting it.

 

Cho tới nay, đây là dụng cụ đầu tiên có thể phân tích đồng thời IL-8 và ARNm, cùng tác động của chúng lên bệnh nhân ung thư miệng.

So far, this is the first instrument can analyze both IL-8 and ARNm, with their impact on oral cancer patients.

 

Các nhà phát minh cũng hy vọng rằng các nghiên cứu trong tương lai có thể tìm ra cơ chế phát hiện ung thư đầu và cổ qua nước bọt, thay vì xét nghiệm máu và nước tiểu.

The inventors also hope that future studies can figure out the mechanism to detect head and neck cancer via saliva, instead of blood and urine tests.

 

Source: http://wanew.org/khoa-hoc/che-tao-thanh-cong-dung-cu-phat-hien-nhanh-ung-thu-qua-thu-nuoc-bot-1871765.html

According to Vietnam News Agency

nhận xét: