Bloomberg: Người dân Italy tiêu thụ kem nhiều nhất châu Âu

vietanhsongngu.com - Italy không chỉ nổi tiếng với món bánh pizza, spaghetti, mà còn được biết đến là đất nước sản xuất và tiêu thụ kem nhiều nhất châu Âu.

Bloomberg: Người dân Italy tiêu thụ kem nhiều nhất châu Âu

Bloomberg: Người dân Italy tiêu thụ kem nhiều nhất châu Âu

Bloomberg: Italian people are the biggest ice-cream consumers in Europe

 

Italy không chỉ nổi tiếng với món bánh pizza, spaghetti, mà còn được biết đến là đất nước sản xuất và tiêu thụ kem nhiều nhất châu Âu.

Not only is Italy famous for pizza and spaghetti, but it is also known as the country with the highest ice cream production and consumption in Europe.

 

Theo thống kê, năm 2016, các nhà sản xuất kem tại Italy đã cung cấp ra thị trường 595 triệu lít kem, tương đương với 1/5 lượng kem sản xuất trên toàn châu Âu.

Based on the statistics, it was in 2016 that the Italian ice cream makers provided 595 million liters of ice cream to the market, which was equivalent to one-fifth of total ice cream produced in Europe.

 

Thông tin từ hãng Bloomberg công bố ngày 11/8 cho biết trên khắp lãnh thổ Italy có tổng cộng hơn 19.000 nhà sản xuất kem và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng.

According to the Bloomberg's news announced on 11th August, there were more than 19,000 ice cream producers in Italy, and the number is now raising.

 

Theo Bloomberg, doanh thu trong lĩnh vực này tại Italy đạt khoảng 1,4 tỷ euro.

According to Bloomberg, the turnover of the field reached 1.4 billion Euros.

 

Trong khi đó, theo báo cáo của Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat công bố hồi đầu tháng tám, tại châu Âu, Italy đã vượt Đức và Pháp, hai quốc gia đã cung cấp ra thị trường lần lượt 515 và 454 triệu lít kem trong năm 2016.

Meanwhile, according to the report of European statistics (Eurostat) released at the beginning of August, in Europe, Italy overtook Germany and France, two countries supplied respectively 515 và 454 million liters of ice cream for the markets in 2016.

 

Do đó, nếu như có một lĩnh vực mà ở đó Italy không biết đến khủng hoảng, thì đó chính là địa hạt của những nhà sản xuất kem.

Consequently, if there is a sector that isn't considered as a crisis in Italy, it is the territory of ice cream producers.

 

Lượng kem sản xuất tại Italy chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước, với mức tiêu thụ trung bình mỗi người dân hơn 100 viên kem một năm, khác với Đức và Pháp là những nhà xuất khẩu kem chủ yếu của châu Âu.

The amount of produced ice cream in Italy is promoted mostly by domestic demand, with the annual average consumption for each person reaching 100 scoops of ice cream, unlike Germany and France, which are principle ice cream exporters in Europe.

 

https://tuoitre.vn/nguoi-dan-italy-tieu-thu-kem-nhieu-nhat-chau-au-1368781.htm

nhận xét: