BÀ SẼ KHÔNG NÓI DỐI

vietanhsongngu.com - BÀ SẼ KHÔNG NÓI DỐI GRANDMA WOULDN'T LIE

BÀ SẼ KHÔNG NÓI DỐI

BÀ SẼ KHÔNG NÓI DỐI

GRANDMA WOULDN'T LIE

 

Ngày đầu tiên bé Johnny đến trường. Giáo viên khuyên cả lớp hãy bắt đầu ngày trọng đại này với lời thề trung thành, và hướng dẫn các em đặt tay phải lên tim mình và nhắc lại lời thầy.

Little Johnny was on his first day of school. The teacher advised the class to start the day with the pledge of allegiance and instructed them to put their right hands over their hearts and repeat after him.

 

Ông nhìn quanh khắp phòng khi bắt đầu đọc lời tuyên thệ:

He looked around the room as he started the recitation,

 

“Tôi xin thề trung thành dưới cờ tổ quốc…”

“I pledge allegiance to the flag…”

 

Khi mắt ông dừng lại ở chỗ bé Johnny, ông nhận thấy tay cậu bé đặt vào mông bên phải của em.

When his eyes fell on Little Johnny, he noticed his hand over the right cheek of his buttocks.

 

“Johnny, thầy sẽ không tiếp tục chừng nào con chưa đặt tay mình lên tim.”

“Little Johnny, I will not continue till you put your hand over your heart.”

 

“Đó là nơi tim con.”

Little Johnny replied, “It is over my heart.”

 

Sau một hồi cố gắng Johnny đặt tay lên tim, thầy giáo hỏi:

After several attempts to get Little Johnny to put his hand over his heart, the teacher asked,

 

“Sao con lại nghĩ đó là nơi tim mình?”

“Why do you think that is your heart?”

 

“Bởi vì, mỗi lần bà con đến chơi, bà thường bế con lên, vỗ vào đó và nói: "Cầu chúa ban phúc cho trái tim bé nhỏ của cháu,’ và bà con sẽ không nói dối.”

“Because, every time my Grandma comes to visit, she picks me up, pats me here, and says, ‘Bless your little heart,’ and my Grandma wouldn’t lie.”

 

CÁNH TAY CÓ TỘI

THE ARM WAS GUILTY

 

Một người đàn ông bị đưa ra hầu tòa. Nhân chứng nói rằng, hôm trước bị cáo đã lấy trộm quả lê trong một cái rổ bên ngoài tiệm thực phẩm. Luật sư nói với quan tòa:

A man was brought before the judge. The witness said that the day before the prisoner had stolen some pears from a basket, outside a grocer’s. The solicitor said to the judge:

 

“Đúng là tên này có lấy lê bằng tay phải; tay phải của hắn phạm tội, còn hắn thì không có tội; ngài không thể trừng phạt cả cơ thể của hắn chỉ vì một chân hay một tay của hắn phạm tội.”

“It is true that the prisoner took a few pears with his right arm; his right arm is guilty, but not he himself; you cannot punish the whole body because one of its limbs is guilty.”

 

“Ngài nói hoàn toàn đúng, vậy thì tôi kết án cánh tay phải của bị cáo sáu ngày giam giữ. Bây giờ thì tên tù này sẽ không phải vào tù với cánh tay phải nếu hắn thích vậy,” quan tòa phán.

“You are quite right,” answered the judge, “so I sentence the prisoner’s right arm to six days. Now the prisoner will go to prison with his arm if he likes.”

 

Mọi người có mặt trong phiên tòa bắt đầu cười ầm ĩ; nhưng họ còn cười to hơn khi thấy tù tháo ốc nơi cánh tay phải của hắn ra (cánh tay làm bằng gỗ). Sau đó hắn đưa nó cho quan tòa và nói: -“Đây là cánh tay phải của tôi, thưa ngài, tôi không muốn vào tù cùng với nó.”

Everybody at court began to laugh; but people laughed still more when they saw the prisoner unscrew his right arm (it was a wooden arm) He then gave it to the judge, saying: “Here is my guilty arm, Sir I don’t wish to go to prison with it.”

 

nhận xét: