Apple tăng các tính năng, ngăn chặn nạn nghiện di động ở trẻ em

vietanhsongngu.com - Tuyên bố của Apple được đưa ra trong bối cảnh hai cổ đông lớn của hãng là Jana Partners và Hệ thống Nghỉ hưu của giáo viên bang California (CalSTRS) đã bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực của việc sử dụng smartphone đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu hãng phải phát triển các công cụ cần thiết để ngăn chặn việc này.

Apple tăng các tính năng, ngăn chặn nạn nghiện di động ở trẻ em

Apple tăng các tính năng, ngăn chặn nạn nghiện di động ở trẻ em

Apple develops features, prevents children’s smartphone addiction 

 

Tuyên bố của Apple được đưa ra trong bối cảnh hai cổ đông lớn của hãng là Jana Partners và Hệ thống Nghỉ hưu của giáo viên bang California (CalSTRS) đã bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực của việc sử dụng smartphone đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu hãng phải phát triển các công cụ cần thiết để ngăn chặn việc này.

Apple’s declaration was released in the context of 2 of its big shareholders, namely Jana Partners and The California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) that expressed the concern about negative impacts by using a smartphone of children and adolescents. Besides, they also ask for the Apple to develop essential tools to prevent this action.

 

Trong thông cáo, Apple cho biết đã trang bị các chức năng kiểm soát dành cho các bậc phụ huynh trên iPhone và các thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS từ năm 2008.

In the announcement, Apple informed that they equipped control functions for the parents on iPhone and other mobile devices using iOS from 2008.

 

Với các tính năng này, các bậc cha mẹ có thể kiểm soát và giới hạn nội dung dành cho con em mình bao gồm những ứng dụng, phim ảnh, bài hát, sách hay truy cập trang web và nhiều tính năng khác.

With these features, the parents could control and limit the contents for their children that include the apps, movies, songs, books or web access and several features.

 

Source: http://www.nhandan.com.vn/congnghe/item/35246802-apple-tang-cac-tinh-nang-ngan-chan-nan-nghien-di-dong-o-tre-em.html

nhận xét: