Apple finally presses play on music-streaming service

vietanhsongngu.com - Apple finally presses play on music-streaming service Apple cuối cùng cũng cho ra mắt dịch vụ âm nhạc trực tuyến.

Apple finally presses play on music-streaming service

Apple finally presses play on music-streaming service

Apple cuối cùng cũng cho ra mắt dịch vụ âm nhạc trực tuyến.

 

Apple will finally unveil its new streaming music service to take on Spotify at its WWDC event in San Francisco later on Monday.

Apple cuối cùng cũng cho ra mắt dịch vụ âm nhạc trực tuyến mới của mình nhằm cạnh tranh với Spotify tại sự kiện WWDC được tổ chức tại thành phố San Francisco vào hôm thứ Hai tuần qua.

 

The company has been working on the move since buying Beats Electronics, the music technology company founded by Dr Dre and music industry veteran Jimmy Iovine, last year.

Công ty đã cố gắng làm việc rất nhiều từ khi mua lại Beats Electronics, công ty công nghệ âm nhạc được thành lập bởi Dr Dre và nhà sản xuất kỳ cựu của ngành công nghiệp âm nhạc Jimmy Iovine vào năm ngoái.

 

The Sony Music boss Doug Morris confirmed at the Midem conference in Cannes on Sunday that the Apple launch would take place on Monday. Apple’s new service is expected to sit alongside its existing iTunes music download store, charging users £10 in the UK or $10 in the US for a monthly subscription for unlimited access to its vast catalogue of music.

Giám đốc Sony Music, Doug Morris khẳng định tại hội nghị MIDEM ở Cannes vào Chủ Nhật rằng buổi ra mắt của Apple sẽ tổ chức vào thứ Hai. Dịch vụ mới của Apple được hy vọng sẽ cùng đồng hành cùng ứng dụng tải nhạc iTunes hiện nay, mức thu đối với người dùng tại Anh là 10 bảng Anh hoặc 10 đô đối với người ở Mỹ để truy cập thoải thích vào danh mục âm nhạc bao la của hãng này.

 

The fact that Apple has been negotiating licensing deals with major labels right up to the last minute is not expected to delay the announcement. Apple’s principal rival will be Spotify, the world’s most popular subscription streaming service.

Thực tế rằng, Apple đang đàm phán thỏa thuận cấp phép với các hãng lớn cho đến phút cuối cùng dự kiến sẽ không trì hoãn việc thông báo. Đối thủ chính của Apple sẽ là Spotify, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phổ biến và được nhiều người đăng ký nhất thế giới.

 

The Swedish-headquartered company has 60m active users, including 15m paying subscribers. Apple will also unveil its latest software update for iPhones and iPads, iOS 9, at WWDC.

 

Công ty có trụ sở ở Thụy Điển này hiện có số lượng người dụng là 60 triệu, trong đó, có 15 triệu thuê bao trả cước. Apple sẽ cho ra mắt bản cập nhật phần mềm mới nhất dành cho iPhone và iPad, iOS 9, tại WWDC.

 

It is expected to focus on stability improvements, although there will also be new features for Apple’s burgeoning community of app developers to make use of.

Người ta dự kiến tập trung vào cải thiện sự ổn định, mặc dù cũng sẽ có các tính năng mới cho cộng đồng ngày càng đông đảo các nhà phát triển ứng dụng của Apple sử dụng.

 

Apple is also expected to announce changes to its Apple TV service and an expansion of its Apple Pay mobile payments technology.

Apple cũng sẽ công bố những thay đổi dịch vụ truyền hình của Apple và sự mở rộng của công nghệ thanh toán qua di động Apple Pay.

Source: https://www.theguardian.com

by vietanhsongngugroup

 

nhận xét: