Ai là nhà lãnh đạo thế giới có lượng theo dõi nhiều nhất trên Facebook?

vietanhsongngu.com - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "thống soái" trên mạng xã hội Twitter, nhưng về lượng người theo dõi trên mạng xã hội Facebook thì chỉ đứng ở vị trí thứ hai sau Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. The US President Donald Trump can "dominate" on Twitter, but he only ranks no.2 behind Indian Prime Minister Narendra Modi in the number of followers on Facebook.

Ai là nhà lãnh đạo thế giới có lượng theo dõi nhiều nhất trên Facebook?

Ai là nhà lãnh đạo thế giới có lượng theo dõi nhiều nhất trên Facebook?

Who is the world's leader having the most followers on Facebook?

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "thống soái" trên mạng xã hội Twitter, nhưng về lượng người theo dõi trên mạng xã hội Facebook thì chỉ đứng ở vị trí thứ hai sau Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

The US President Donald Trump can "dominate" on Twitter, but he only ranks no.2 behind Indian Prime Minister Narendra Modi in the number of followers on Facebook.

 

Một nghiên cứu của Công ty truyền thông Burson-Martsteller công bố ngày 2/5 sau khi phân tích hoạt động 650 tài khoản Facebook của các nguyên thủ quốc gia từ đầu năm 2017 cho biết với 43,2 triệu người theo dõi, Thủ tướng Modi đến nay vẫn là nhà lãnh đạo thế giới có lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội khổng lồ Facebook, cao gần 2 lần so với con số 23,1 triệu người theo dõi Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại dễ dàng nhận được sự tương tác nhiều nhất trên mạng xã hội.

A study announced on May 2nd by Burson-Martsteller Media Company after they had analysed the activity of 650 Facebook accounts of the heads of states since early 2017 showed that with 43,2 million followers, Prime Minister Modi is still the world's leader having the most followers on the enormous social network Facebook, nearly twice as high as the number of 23,1 million followers of Trump President. However, President Trump can easily have the most interaction on social networks.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/ai-la-nha-lanh-dao-the-gioi-co-luong-theo-doi-nhat-tren-facebook/500377.vnp

nhận xét: