70 nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel viết thư ngỏ ủng hộ bà Hillary

vietanhsongngu.com - Ngày 18/10, các phương tiện truyền thông Mỹ đã đăng tải bức thư của 70 nhà khoa học Mỹ thuộc các lĩnh vực khác nhau từng đoạt giải Nobel, trong đó bày tỏ ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton trở thành Tổng thống Mỹ.

70 nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel viết thư ngỏ ủng hộ bà Hillary

70 nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel viết thư ngỏ ủng hộ bà Hillary

70  American scientists who won the Nobel Prize wrote open letters to  Endorse Mrs Hillary Clinton

 

Ngày 18/10, các phương tiện truyền thông Mỹ đã đăng tải bức thư của 70 nhà khoa học Mỹ thuộc các lĩnh vực khác nhau từng đoạt giải Nobel, trong đó bày tỏ ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton trở thành Tổng thống Mỹ.

On the 18th of Octorber, US media uploaded the letter of 70 US scientists winning the Nobel Prize of different fields. In this letter, they supported Hillary Clinton , the Democratic candidate, to be US president.

 

Theo các tác giả của bức thư này, người đứng đầu nhà nước cần phải là một người "ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu phát triển khoa học, phát triển công nghệ, cũng như sẵn sàng tiến hành cải cách trong các lĩnh vực nhập cư và giáo dục, nhằm củng cố và phát triển đội ngũ các nhà khoa học của nước Mỹ."

According to the authors of this letter, the government leader needed to be a person “support vigorously in  the development targets of science, technology, as well as is ready to carry out reform in immigration and education area, in order to consolidate and grow US scientist line-up”

 

Trong số 70 người ký tên vào thư ngỏ này có 2 nhà khoa học Mỹ vừa đoạt giải Nobel Kinh tế và Hóa học năm nay, đó là nhà kinh tế học Oliver Hart và chuyên gia hóa học Fraser Stoddart.

Among the 70 Nobel Laureates, there are two US scientists, the Economist Oliver Hart and the Chemist Fraser Stoddart, who have just won the prize of Economic Nobel Award and Chemistry Nobel Award.

source: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201610/70-nha-khoa-hoc-my-doat-giai-nobel-viet-thu-ngo-ung-ho-ba-hillary-2746529/

Ảnh: Chuyên gia hóa học Fraser Stoddart( nguồn  AP)

Image: Chemist Fraser Stoddart ( source AP)

by vietanhsongngugroup
 

nhận xét: