70 % người Mỹ không cho rằng Công việc của họ sẽ được tự động hóa.

vietanhsongngu.com - Kỷ nguyên máy móc đang dần thay thế nhiều vị trí việc làm của nhiều người. Tuy nhiên đa số cư dân Mỹ lại đang lạc quan về nghề nghiệp hiện tại của họ. Mời bạn cùng tìm hiểu chủ đề này qua lối dịch dưới đây:

70 % người Mỹ không cho rằng Công việc của họ sẽ được tự động hóa.

Kỷ nguyên máy móc đang dần thay thế nhiều vị trí việc làm của nhiều người. Tuy nhiên đa số cư dân Mỹ lại đang lạc quan về nghề nghiệp hiện tại của họ. Mời bạn cùng tìm hiểu chủ đề này qua lối dịch dưới đây:

 

70 % người Mỹ không cho rằng công việc của họ sẽ được tự động hóa.

Will Your Job Be Automated? 70 Percent of Americans Say No


Hầu hết người Mỹ tin rằng công việc của họ không bị ảnh hưởng bởi sự phát triễn của tự động hóa và người máy, ít nhất là ở suốt cuộc đời của họ, và chỉ một số ít nói rằng tự động hoá đã làm cho họ mất việc làm hoặc mất thu nhập.

Most Americans believe their jobs are safe from the spread of automation and robotics, at least during their lifetimes, and only a handful says automation has cost them a job or loss of income.

 

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cũng cho thấy người ta ngày càng lo lắng về tác động chung của sự thay đổi công nghệ.

Still, a survey by the Pew Research Center also found widespread anxiety about the general impact of technological change.

 

Ba phần tư người Mỹ nói ít nhất cũng khá "thực tế" khi nói rằng các robot và máy tính cuối cùng sẽ đãm nhận hầu hết các công việc hiện đang được thực hiện do con người.

Three-quarters of Americans say it is at least “somewhat realistic” that robots and computers will eventually perform most of the jobs currently done by people.

 

Cũng khoảng chừng đó người lo lắng rằng kết quả như vậy sẽ mang lại hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như sự bất bình đẳng ngày càng xấu đi.

Roughly the same proportion worry that such an outcome will have negative consequences, such as worsening inequality.


“Công chúng kỳ vọng rằng một số công việc và nghề nghiệp khác nhau sẽ được thay thế bằng công nghệ ở những thập kỷ tới, nhưng ít ai nghĩ rằng công việc làm của chính họ cũng phải đi theo chiều hướng đó,” Aaron Smith,  Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pew, cho biết.

“The public expects a number of different jobs and occupations to be replaced by technology in the coming decades, but few think their own job is heading in that direction,” Aaron Smith, associate director at the Pew Research Center, said.


Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng các công nhân bán thức ăn nhanh, người giãi quyết yêu cầu thanh toán bảo hiểm và các nhân viên pháp lý hầu như sẽ được thay thế bằng robot và máy tính trong thời gian mà họ đang sống.

More than half of respondents expect that fast food workers, insurance claims processors and legal clerks will be mostly replaced by robots and computers during their lifetimes.

 

Gần hai phần ba nghĩ rằng hầu hết các cửa hàng bán lẻ sẽ được tự động hoá hoàn toàn trong vòng 20 năm tới, với ít hoặc không có sự tương tác giữa khách hàng và chủ tiệm.

Nearly two-thirds think that most retailers will be fully automated in 20 years, with little or no human interaction between customers and employers.

 

Sự lạc quan tương đối của người Mỹ về công việc của họ có thể là một sự đánh giá có phần chính xác hơn.

Americans’ relative optimism about their own jobs might be the more accurate assessment.

 

Nhiều phân tích của các chuyên gia gần đây cho thấy tự động hóa có ít tác động mạnh mẽ hơn so với các nghiên cứu cách đây vài năm chỉ ra rằng hơn một nửa số công việc sẽ được tự động hóa.

Many recent expert analyses are finding less dramatic impacts from automation than studies from several years ago that suggested up to half of jobs could be automated.

 

Một báo cáo tuần trước, do công ty giáo dục Pearson, Đại học Oxford và Tổ chức Nesta phát hành cho thấy chỉ có một phần năm công nhân trong các ngành nghề sẽ giảm vào năm 2030.

A report last week, issued by the education company Pearson, Oxford University, and the Nesta Foundation found that just one in five workers are in occupations that will shrink by 2030.

 

Source: https://www.voanews.com/a/jobs-lost-to-automation-jobs-70-percent-of-americans-say-no/4056731.html

 

Mọi đóng ghóp cho bài dịch này vui lòng post comment bên dưới! Cám ơn các bạn đã theo dõi website!

nhận xét: