6 tính cách chung của những người sống lâu nhất nước Mỹ

vietanhsongngu.com - Một tạp chí về lão khoa của Mỹ đăng tải kết quả của một cuộc nghiên cứu cho thấy một số tính cách có quan hệ mật thiết với tuổi thọ là lạc quan, hòa nhã, biết cách giao tiếp và có trách nhiệm.

6 tính cách chung của những người sống lâu nhất nước Mỹ

6 tính cách chung của những người sống lâu nhất nước Mỹ

Six common personalities of the longest living persons in the US.

 

Tính cách tốt luôn là một trong những nhân tố không thể thiếu trong những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ.

Good character is one of the indispensible factors to increase life expectancy.

 

Một tạp chí về lão khoa của Mỹ đăng tải kết quả của một cuộc nghiên cứu cho thấy một số tính cách có quan hệ mật thiết với tuổi thọ là lạc quan, hòa nhã, biết cách giao tiếp và có trách nhiệm.

A result of a research released by a US genriatric magazine showed that some personalities have a close relationship with  lifespan are optimism, amiableness, good communication skills, and responsibility.

 

Tiến sỹ Nir Barzilai, Giám đốc Viện nghiên cứu lão khoa tại Viện y khoa Albert Einstein của Mỹ, cho biết tổng hợp những nhân tố này lại họ có thể đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa tuổi thọ và tính cách.

Dr Nir Barzilai, the director of the Institute for Aging Research at the Albert Einstein College of Medicine in US, said that they could come to conclusion of the relation between lifespan and personalities by collecting these factors.

 

Những cụ già sống đến trăm tuổi đều có 6 đặc tính giống nhau: tính cách hướng ngoại, không oán giận, không nói xấu người khác, thích cười, biết cách thể hiện cảm xúc, tâm trạng ổn định.

The old men lived to be one hundred years old have six similar characteristics   extroversion, not resentment, not speaking ill of the others, loving smiling, knowing how to express his feelings, and stable emotion.

Source: http://news.go.vn/gioi-tre/tin-2333253/6-tinh-cach-chung-cua-nhung-nguoi-song-lau-nhat-nuoc-my.htm

nhận xét: