"Thuyết Hạnh phúc" của Albert Einstein đạt mức giá kỷ lục

vietanhsongngu.com - Hai tờ ghi chú về bí quyết cho một cuộc sống hạnh phúc của nhà Vật lý thiên tài Albert Einstein đã được mua lại với giá 1,56 triệu USD trong một phiên đấu giá do nhà đấu giá Winner's tổ chức, vượt xa so với mức dự tính là khoảng 5.000-8.000 USD, đồng thời là mức giá kỷ lục cho một văn bản được đấu giá tại Israel. Two notes about the happy life of the genius Albert Einstein were bought for $ 1.56 million in an auction organized by the auctioneer Winner's, which by far exceeds the estimation by $ 5,000 $ 8,000, and keeps the record price for a document auctioned in Israel.

"Thuyết Hạnh phúc" của Albert Einstein đạt mức giá kỷ lục

Albert Einstein's "Theory of Happiness" hit the record price

 

Hai tờ ghi chú về bí quyết cho một cuộc sống hạnh phúc của nhà Vật lý thiên tài Albert Einstein đã được mua lại với giá 1,56 triệu USD trong một phiên đấu giá do nhà đấu giá Winner's tổ chức, vượt xa so với mức dự tính là khoảng 5.000-8.000 USD, đồng thời là mức giá kỷ lục cho một văn bản được đấu giá tại Israel.

Two notes about the happy life of the genius Albert Einstein were bought for $ 1.56 million in an auction organized by the auctioneer Winner's, which by far exceeds the estimation by $ 5,000 $ 8,000, and keeps the record price for a document auctioned in Israel.

 

Theo Winner's, dù không có giá trị khoa học, nhưng hai tờ ghi chú đã phản ánh sâu sắc triết lý sống của nhà khoa học vĩ đại người Đức.

According to Winner's, despite meaningless scientific value, the two notes reflected the philosophy of life of the great German scientist.

Cuộc đấu giá diễn ra chóng vánh trong 20 phút. Chủ nhân mới của hai tờ ghi chú này có quốc tịch châu Âu, tuy nhiên yêu cầu được giữ kín danh tính.

The auction briefly took place in 20 minutes. The New owners of these two notes is an European citizenship, however, the name is requested to keep confidential.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/thuyet-hanh-phuc-cua-albert-einstein-dat-muc-gia-ky-luc/472244.vnp

nhận xét: