PHONG TỤC CƯỚI XIN VÀ LỄ CƯỚI Ở VIỆT NAM - CÁC NGHI THỨC QUAN TRỌNG (PHẦN 3)

vietanhsongngu.com - Lễ cưới ở Việt Nam là sự công bố chính thức về hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ. Các cô gái phải theo chồng mình đến nhà mới và trở thành một phụ nữ đã có gia đình. This wedding ceremony in Vietnam is the official announcement about the marriage of the young couple. The girl must follow her husband to a new house and become a married woman.

 PHONG TỤC CƯỚI XIN VÀ LỄ CƯỚI Ở VIỆT NAM - CÁC NGHI THỨC QUAN TRỌNG (PHẦN 3)

Lễ cưới

Wedding ceremony

 

Lễ cưới ở Việt Nam là sự công bố chính thức về hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ. Các cô gái phải theo chồng mình đến nhà mới và trở thành một phụ nữ đã có gia đình.

This wedding ceremony in Vietnam is the official announcement about the marriage of the young couple. The girl must follow her husband to a new house and become a married woman.

 

Sau lễ ăn hỏi, hai vợ chồng sẽ nhận được giấy chứng nhận kết hôn tại cơ quan chính quyền địa phương và sau đó chuẩn bị lễ cưới truyền thống của họ. Vào ngày và giờ được lựa chọn, chú rể, cha mẹ và đoàn rước dâu sẽ đến nhà cô dâu với những chiếc xe cưới, hoa và lễ vật (rượu, trầu, cau, trà, bánh cưới, trái cây ...).

After the betrothal ritual, the couple will get the marriage certificate at the local government agency and then prepare their traditional wedding ceremony. At the chosen time and date, the groom, his parents, and the delegation will come to the bride’s house with wedding cars, flowers, and offerings (wine, betel, areca, tea, wedding cakes, fruits…).

 

Lễ rước dâu thông thường không quá 20 người. Người đại diện đám rước là người bên người chú rể và người mang khay rượu sẽ đứng trước tất cả những còn lại xin phép trao lễ vật và bước vào nhà.

The procession is normally not over 20 persons. The representative of the groom’s procession and the person who carries the wine tray will precede all others to ask for giving the offerings and entering the house.

 

Vào thời điểm này, gia đình cô dâu đã chuẩn bị trà, nước, kẹo để mời đám rước dâu. Họ sẽ nói chuyện với nhau, và đại diện của gia đình chú rể xin phép rước dâu và đưa cô ấy về nhà mình. Sau đó, cha mẹ của cô dâu sẽ nhận khay trầu, đặt một ít trên bàn thờ, và dẫn cô dâu trong trang phục cưới truyền thống để chào tất cả các trưởng lão. Điều này có nghĩa là sự chấp nhận chính thức của nhà gái về việc"để cô ấy đi lấy chồng". Chú rể sẽ cúi chào cha mẹ vợ mình, và trao hoa cưới cho cô dâu.

At this time, the bride’s family has prepared tea, water, candies to invite the procession. They will talk together, and the representative of the groom’s family asks to receive the bride and bring her to their house. Then, the parents of the bride will get the betel tray, put some on the altar, and lead the bride wearing traditional Ao Dai to greet all the elders. It means their formal acceptance of “letting her get married”. The groom will bow to his parents-in-law, and give wedding flowers to the bride.

 

Kế tiếp, cặp vợ chồng trẻ, cùng với bố mẹ, sẽ tiến tới bàn thờ tổ tiên và thắp hương. Cô dâu và chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự hiện diện của cả hai bên gia đình. Đồng thời, gia đình cô dâu sẽ tặng quà của họ cho cặp vợ chồng mới, chẳng hạn như dây chuyền, vòng tai, nhẫn vàng ... Hơn nữa, mẹ của cô dâu cũng trao gởi cô ấy một số lời khuyên trước khi đi về nhà chồng. Một phần lễ vật còn lại như trầu cau, và rượu sẽ được gởi lại cho gia đình chú rể.

Next, the young couple, in company with their parents, will come to family ancestors and burn incense. The bride and groom will give the wedding rings to each other in the presence of both families. Simultaneously, the bride’s family will give their gifts to the new couple, such as necklaces, earrings, gold rings…. Moreover, the bride’s mother also gives her some pieces of advice before going to her husband’s home. The rest of offerings such as betel, areca, and wine will be brought back to the groom’s family.

 

Sau khi đến nhà của chú rể, buổi lễ ra mắt tổ tiên cũng phải được tiến hành ở đây, và một lần nữa gia đình chú rể sẽ tặng cho hai vợ chống món quà cưới của họ. Tất cả các thành viên của hai gia đình sẽ được mời uống ly trà hoặc nước để chào mừng và tôn trọng đôi vợ chồng mới. Cuối cùng, cặp vợ chồng và cha mẹ họ sẽ chào đón khách, người thân và bạn bè của họ trong bữa tiệc cưới tổ chức tại nhà hoặc tại nhà hàng.

After arriving at the groom’s house, the ancestral ceremony must also be conducted here, and one after another the groom’s family will offer the couple their wedding presents. All members of two families will be invited to have a glass of tea or water to show greetings and respects of the new pair. Finally, the couple and their parents will welcome their guests, relatives, and friends at the wedding party held at home or the restaurant.

 

Ngày nay, với cuộc sống hiện đại, các nghi thức quan trọng vẫn được bảo tồn và duy trì trong đám cưới truyền thống, nhưng có thể có một số thay đổi trong việc thực hiện nghi lễ. Sự phức tạp hoặc đơn giản có thể linh hoạt, và phụ thuộc vào tình hình của mỗi gia đình.

Nowadays, in modern life, the important rituals are still preserved and maintain in the traditional wedding, but they may have some changes in implementing ceremony. The sophistication or simplicity can be flexible, and depend on the situation of each family.

nhận xét: