HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tức"Đứa bé diệu kỳ" được sinh ra với trái tim nằm ngoài cơ thể lần đầu tiên sống sót ở Anh